Tr
arama
Ana Menü
Afişler
Süreli Yayınlar
İlçemiz
İlçemiz

 

  Erdek eski tarihlerde "Artaki, Aptakh, Artacie, Artak, Artake, Cyzicuz, Equise, Equisse" adlarıyla bilinmekte ise de buraya bu adları verenlerin kimler olduğu bilinmemekte ancak bu isimlerden Erdek'in kuruluşunun çok eski yıllara dayandığı anlaşılmaktadır. 

    Erdek M.Ö. 361 yılında önce Kapıdağ ile birlikte Kyzikos egemenliği altına girmiş, daha sonra Roma ve Bizans egemenliği altında kalmıştır. 
    
    Helenistik çağ boyunca Kyzikos'un bir dış mahallesi, Roma çağı içinde de küçük bir kasaba hatta köy durumunda kalmıştır. 
    
    Erdek, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilip bütün Kapıdağ ile birlikte Türk egemenliğine H-740, M-1339 yılında girmiştir. 
    
    Erdek, M.Ö. 1603 yılında Galata kazasına bağlı bir kariye iken, M. 1831 tarihinde merkezi Bursa Hüdavendigar sancağına katılmış M. 1843 yılından itibaren Marmara kazasına bağlanmış, aynı yıl içinde idari değişiklikle Erdek Sancak Kaymakamlığına yükselmiş, M. 1846 yılında Erdek Hüdevendigar livaları arasında yer almış, M. 1873 yılında Erdek kazasına 8 merbut müdürlük (Bandırma, Gönen, Manyas, Paşalimanı, Kapıdağ, Marmara, Emirali-İmralı ve Erdek) bağlanmıştır.
    
    M. 1877 yılından itibaren Bandırma kazası ile arasında rekabet başlamış çünkü bu tarihte Bandırma bir Kaymakamlık merkezi olmuş ve müdürlükler paylaşılmıştır. Erdek 1926 yılında Bandırma'ya bağlanmış tekrar 1928 yılında kaza şeklini almıştır. 
    
    İlçe 1918 yılında Yunan işgaline uğramış ve 18 Eylül 1922'de işgalden Halit Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından kurtarılmıştır.

 

 BİTKİ ÖRTÜSÜ VE İKLİMİ

 Erdek Marmara Denizinin güneybatısında Kapıdağ Yarımadasının güneybatı kıyısında, Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünün doğu - batı doğrultusunda yer almaktadır.

   Erdek'in güneydoğusunda 350 metre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğinde boyun şeklinde bir berzahla (Kıstak) Kapıdağ'a bağlı bulunan 103 metre yüksekliğinde koni biçimli Seyitgazi Tepesi ve 800 metre kadar güney batısında yer alan kayalık ve ağaçsız Tavşan Adası ile kıyıya çok yakın olan Zeytin Adası bulunmaktadır. Yarımadanın en yüksek yeri Dede Bayırı zirvesi 803 m'dir. Kapıdağ yarımadası 4677,67 ha, Paşalimanı adası 2329,91 ha olup toplam 7007,58 ha yüzölçümüne sahip Erdek'in denizden yüksekliği 0-10 m'dir.
   
    Kubbeyi andıran bir görünüşü olan Kapıdağ Yarımadasının kuzey ve batı yamaçları oldukça diktir. Bilhassa kuzey kıyıları çok girintili ve çıkıntılıdır. Üzerinde Kurtkaya, Ademkaya, Klopsi ve Çavlı adları ile anılan ve yükseklikleri 600 - 900 metre arasında değişen muhtelif tepeler vardır. Erdek'in kurulu bulunduğu alan tamamen alüvyonlu topraktan oluşmuş olup yamaçları diktir.
    Tipik Marmara Bölgesi iklimi etkisi altında olan Erdek yazları fazla sıcak olmamakla beraber genelde yağmursuz, kışları ılık geçer. Yağışlar sonbahar ve kış aylarında meydana gelir. Yarımadanın kıyıya yakın kesimleri zeytinlik, orta kesimler makilik tepeler ve dağ kesimleri tamamen ormanlıktır.

 

 

ERDEK İLÇESİNİN YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
YILLAR İLÇE MERKEZİ BELDE VE KÖYLER TOPLAM
1980 10.114 18.180 28.294
1985 11.760 18.530 30.290
1990 13.246 13.301 26.547
1997 16.349 13.723 30.072
2000 18.725 13.717 32.442
2008 20.475 12.712 33.187